Công trình

Xây dựng nhà phố

Công ty TNHH Xây Dựng ĐẠI THIÊN SANG chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế thầu xây dựng các công trình nhà ở, dự án dân dụng

Xây dựng nhà xưởng

Công ty TNHH Xây Dựng ĐẠI THIÊN SANG chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế thầu xây dựng các công trình nhà xưởng công nghiệp

Sửa chữa, cải tạo nhà

Công ty TNHH Xây Dựng ĐẠI THIÊN SANG chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế, xây dựng, sửa chữa lại các công trình nhà ở văn phòng

Dự án tiêu biểu